top of page

NK Bilvård - Sekretesspolicy

En sekretesspolicy krävs enligt lag, i de fall där man samlar personlig information om besökare. Anpassa detaljerna i din policy så att de reflekterar de steg du tagit för att skydda dina användares information.

Introduktion
NK Bilvård åtar sig att skydda data som angår våra användare. Den här policyn beskriver insamlingen, användandet och skyddet av personlig information som vi mottar från besökare av webbplatsen. Genom att gå in på vår hemsida godkänner du att vi använder cookies i enlighet med villkoren i den här policyn.

Datainsamling
NK Bilvård samlar in den minsta mängd personligt identifierbar information som är nödvändig för att förbättra den sida och tjänst som vi tillhandahåller. Den data vi samlar in inkluderar en del av eller all den information du ger oss när du använder vår sida och/eller tjänst.

Användning av information
NK Bilvård kan använda den personliga informationen som insamlats via vår webbplats specifikt för de syften som angetts i denna policy. Personlig information som vi behandlar kommer inte att behållas längre än vad som är nödvändigt för dessa ändamål. Vi kommer vidta rimliga åtgärder för att förhindra förlust av din personliga data, (t.ex. kryptering).

bottom of page